Meten is weten

Veel organisaties weten niet of de klantenservice beter en vaak ook goedkoper kan worden uitgevoerd. In sommige gevallen heeft een organisatie wel een “gevoel” hoe klantenservice presteert. Echter als de prestaties beneden niveau zijn is het soms lastig te achterhalen waar de problemen zitten.

Hoe komt u er nu achter of de service functioneert overeenkomstig datgene wat de organisatie voor ogen staat? En welke stappen moet u achtereenvolgens nemen om een verbetering te realiseren?

BCS scan
Om dit snel inzichtelijk te maken heeft Stratel Support een BCS scan ontwikkeld die u in een relatief korte tijd een eerste beeld geeft over sterke en zwakke plekken in uw klantenservice.
BCS scan staat voor Balanced Customer Service scan; een ondertussen bewezen meetinstrument dat met een zeer beperkte investering, snel een duidelijk beeld geeft van de integrale status van de klantenservice.

Lees verder >>