HOME | CONTACT | ADRES & ROUTE | FAQ | SITEMAP
       

 
  CONTACT GEGEVENS
STRATEL SUPPORT
Akeleibaan 3
2908 KA Capelle a/d IJssel
Tel: 010 - 458 40 12Disclaimer

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorg­vuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Stratel Support is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Stratel Support of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stratel Support.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Stratel Support
Akeleibaan 3
2908 KA Capelle a/d IJssel
 
Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Stratel Support geen controle heeft. Stratel Support draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.| Disclaimer